NADZÓR TRASA ŁAGIEWNICKA

Opis Realizacji

Prowadzimy nadzór dla branży elektrycznej i telekomunikacyjnej „Trasy Łagiewnickiej” – największej obecnie realizowanej inwestycji drogowej w Krakowie.

W ramach powierzonych zadań potwierdzamy i dokumentujemy postęp wykonywanych robót budowlanych, kontrolujemy jakość stosowanych materiałów, weryfikujemy dokumentację powykonawczą jak również reprezentujemy inwestora na wszystkich spotkaniach dotyczących zagadnień branży energetycznej i telekomunikacyjnej.

Funkcję Inspektorów Nadzoru z ramienia Spółki pełnią osoby o wysokim doświadczeniu i znajomości rozwiązywania problemów branżowych, rozpoznawalne w środowisku specjalistycznym.

Lokalizacja