Nadzory inwestorskie

Świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego dla branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Zadania z tym związane realizujemy zarówno dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, przedsiębiorstw, jak i dla prywatnych inwestorów. Zakres pełnionych nadzorów obejmuje budowę, przebudowę i  modernizację  obiektów liniowych, a także stacji elektroenergetycznych na napięcia do 110 kV.

Nadzór Trasa Łagiewnicka

Prowadzimy nadzór dla branży elektrycznej i telekomunikacyjnej „Trasy Łagiewnickiej” – największej obecnie realizowanej inwestycji drogowej w Krakowie. W ramach powierzonych zadań potwierdzamy i dokumentujemy postęp wykonywanych robót budowlanych, kontrolujemy jakość stosowanych materiałów, weryfikujemy dokumentację powykonawczą jak również reprezentujemy inwestora na wszystkich spotkaniach dotyczących zagadnień branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Funkcję Inspektorów Nadzoru z ramienia Spółki pełnią osoby o wysokim doświadczeniu i znajomości rozwiązywania problemów branżowych, rozpoznawalne w środowisku specjalistycznym.