Pracownia Projektowa

KIM JESTEŚMY

Zespół projektowy to młodzi ludzie z pasją, ukierunkowani na realizację najtrudniejszych zadań. Codziennie podnosząc swoje kwalifikacje jesteśmy gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Nieustannie dążymy do znalezienia złotego środka pomiędzy funkcjonalnością, estetyką, a ekonomią zapewniając nowoczesne rozwiązania w nawet najbardziej zredukowanym budżecie. Cenimy kreatywność, innowacyjne podejście do energetyki i skuteczność w rozwiązywaniu złożonych problemów. Specjalizujemy się w realizacji zadań o dużym stopniu skomplikowania w szeroko pojętej elektroenergetyce sieciowej. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie oferując naszym klientom doświadczenie, profesjonalizm i doradztwo w zakresie naszej branży.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Realizujemy zadania projektowe wraz z obsługą formalno-prawną związaną z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Oferujemy kompleksowe opracowanie dokumentacji dla sieci niskiego i średniego napięcia począwszy od koncepcji poprzez szereg uzgodnień aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

W zakresie średniego i niskiego napięcia prowadzimy zadania projektowe związane z:

  • budową nowych sieci napowietrznych i kablowych,
  • przebudową sieci już istniejących,
  • opracowaniem koncepcji zasilania podstawowego i/lub rezerwowego,
  • budową stacji transformatorowych (słupowych, kontenerowych, wkomponowanych) i ich modernizacją,
  • budową rozdzielni sieciowych,
  • zasilaniem obiektów przemysłowych,
  • „uwalnianiem” działek pod inną działalność inwestycyjną,
  • oświetleniem: drogowym (wszystkich kategorii dróg), obiektów rekreacyjnych i sportowych.

Ponad to wykonujemy analizy zbliżeń planowanej zabudowy do sieci średnich, wysokich i najwyższych napięć oraz opracowujemy instrukcje szczegółowe bezpiecznych warunków pracy w pobliżu tych sieci.

 

WSPÓŁPRACA

Na pierwszym miejscu stawiamy kontakt z klientem dlatego przed przyjęciem zlecenia zapraszamy na spotkanie podczas którego będziemy mieć możliwość uszczegółowienia Państwa oczekiwań i dopasowania naszej oferty do ustalonych założeń.