Sprzedaż hurtowa

Sprzedawane przez nas transformatory w trakcie procesu regeneracji przechodzą następujące czynności:

– badanie oleju
– ewentualna wymiana oleju
– sprawdzanie i ewentualna wymiana izolacji głównej
– sprawdzanie i ewentualna wymiana izolacji międzyzwojowej
– suszenie rdzenia i uzwojeń
– przegląd lub ewentualna wymiana izolatorów i ich uszczelnień
– wymiana wszystkich uszczelek
– malowanie transformatora
– końcowe pomiary transformatora i badanie oleju

Zakupione u nas transformatory posiadają protokoły badań i 24 miesięczną gwarancję.