Oferta

W ofercie naszej firmy znajduje się:

Realizacja zleceń budowy linii przesyłowych i rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych „pod klucz”,
w tym:

  • linii napowietrznych 6-30 kV, 110 kV,
  • stacji elektroenergetycznych  SN  dla energetyki i przemysłu,
  • linii kablowych wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
  • traktów światłowodowych.

Montaż i rozruch układów telemechaniki.

Kompleksowa realizacja prac kontrolno-pomiarowych.

Serwis urządzeń elektroenergetycznych.

Szkolenie personelu Klienta.

Prace projektowe z wykorzystaniem sprzętu i specjalistycznego oprogramowania obejmujące:

  • przeprowadzenie uzgodnień lokalizacyjnych z opracowaniem pełnej dokumentacji formalno-prawnej i uzyskaniem niezbędnych opinii i zezwoleń dla projektowanych inwestycji, z pozwoleniem na budowę włącznie,
  • kompletne projekty wykonawcze i powykonawcze dla napowietrznych i kablowych linii  WN i SN oraz traktów światłowodowych,
  • pełnienie nadzorów autorskich,wykonywanie kosztorysów w zakresie wymaganym przez Inwestora.